Logopedie

Leerstoornissen

Heel wat kinderen krijgen in hun schoolcarrière te maken met leerproblemen of leerstoornissen.  De logopedisten van LOGOkids Merksem bundelen hun krachten en kennis over leermoeilijkheden en bieden begeleiding op maat voor kinderen met specifieke leerstoornissen zoals  dyslexie, dysorthografie en dyscalculie.

Aanpak en behandeling:

Een deskundige behandeling van leerstoornissen is geen huiswerkbegeleiding. Onze begeleiding is gebaseerd op hedendaagse inzichten en literatuur. Het volgen van logopedie is belangrijk om vast te kunnen stellen hoe hardnekkig het probleem werkelijk is. Gaat het om een achterstand die weer kan ingehaald worden of is het een hardnekkige stoornis?

LOGOkids werkt nauw samen met andere disciplines. Ouders, leerkrachten, CLB, artsen, psychologen worden betrokken. Die samenwerking is heel belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.

Spraak- en

taalontwikkelingsstoornissen

Bij kinderen waar de taalontwikkeling trager op gang komt of afwijkend verloopt, kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis.

Dit kan tot uiting komen in verschillende domeinen. Het kind kan moeilijkheden hebben op het vlak van woordenschat, zinsbouw, taalbegrip, vertelvaardigheden of woordvinding. De logopedisten van LOGOkids bieden logopedische begeleiding om specifieke taal- en communicatievaardigheden te stimuleren en systematisch in te oefenen.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met ons.

Afwijkende mondgewoonten en

slikken bij kinderen en jongeren

Wanneer uw kind niet in staat is om de spraakklanken uit zijn moedertaal (correct) uit te spreken kan het zinvol zijn een logopedist te contacteren.

Ook een foutief slikpatroon en afwijkende mondgewoonten kunnen aan de basis liggen van logopedische problemen. LOGOkids werkt in dit geval bv. nauw samen met tandarts, stomatoloog of orthodontist. Foutieve mondgewoonten en/of een verkeerd slikpatroon kunnen een zeer grote invloed hebben op vorming van het gebit en het aangezicht.