Welkom bij

LOGOkids

GROEPSPRAKTIJK MERKSEM

WELKOM op de

WEBSITE VAN LOGOkids LOGOkids LOGOkids

LOGOkids is een groepspraktijk gelegen te Antwerpen, Merksem. Ons multidisciplinaire team bestaat uit verschillende enthousiaste therapeuten. Binnen onze praktijk gaan logopedie, kinesitherapie en coaching hand in hand. Vertrekkend vanuit ieders expertise bieden wij onderzoek en begeleiding aan kinderen en jongeren met o.a. leerproblemen, spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, motorische ontwikkelingsachterstand, sociaal-emotionele problemen en dergelijke meer.

ONZE BEHANDELINGEN

Logopedie Logopedie

Kinesitherapie Kinesitherapie

Coaching Coaching

Ieder kind is uniek en verdient dan ook een unieke aanpak!

Binnen onze groepspraktijk is dit een erg belangrijke waarde. Door continue investering in navorming en regelmatig overleg trachten wij op de hoogte te blijven van recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen. We vertrekken in onze begeleiding steeds vanuit de sterktes en zwaktes van het individuele kind en hechten veel belang aan overleg met alle betrokken partijen: ouders, school, CLB, artsen,..

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met ons.

"*" indicates required fields