Welkom bij

LOGOkids

GROEPSPRAKTIJK MERKSEM

WELKOM op de

WEBSITE VAN

LOGOkids is een groepspraktijk gelegen te Antwerpen, Merksem. Ons team bestaat uit verschillende enthousiaste logopedisten.  Vertrekkend vanuit ieders expertise bieden wij onderzoek en begeleiding aan kinderen en jongeren met o.a. leerproblemen, spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en dergelijke meer.

Logopedie

Ons team van logopedisten beschikt over de nodige kennis en ervaring inzake het onderzoek en de behandeling van:

ONZE BEHANDELINGEN

Ieder kind is uniek en verdient dan ook een unieke aanpak!

Binnen onze groepspraktijk is dit een erg belangrijke waarde. Door continue investering in navorming en regelmatig overleg trachten wij op de hoogte te blijven van recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen. We vertrekken in onze begeleiding steeds vanuit de sterktes en zwaktes van het individuele kind en hechten veel belang aan overleg met alle betrokken partijen: ouders, school, CLB, artsen,..

De logopedisten van LOGOkids zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat wij ons houden aan de regelgeving en honoraria zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen logopedisten en de verzekeringsinstellingen.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met ons.