Kinesitherapie

PSYCHOMOTORIEK & SCHRIJFMOTORIEK

Psychomotoriek is een onderdeel van de kinesitherapie en richt zich op de gehele ontwikkeling van het kind: de motoriek, het cognitieve en het emotionele. Om veters te leren binden, moeten we enerzijds het stappenplan kennen, maar anderzijds moeten we ook over de mogelijkheid beschikken om dat stappenplan uit te voeren. Onze bewegingen moeten dus vanuit het denken worden gestuurd en gepland om een bepaalde activiteit uit te voeren. Kinderen ontwikkelen zich normaal spelenderwijs. Tijdens beweging ontdekken kinderen hun eigen lichaam en leren ze hun eigen kennen en kunnen in te schatten. Aan de hand van bewegingservaringen leert het kind zijn lichaam beter kennen, het besef van een linker – en een rechterkant van het lichaam, ze leren zich oriënteren in de ruimte, zich focussen en wordt de motoriek gestimuleerd.

Psychomotorische therapie richt zich niet alleen op het behandelen van fijn- en grofmotorische vaardigheden. Ook vaardigheden als schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie, het gestructureerd leren werken, aandacht en concentratie, werkhouding, faalangst,… vallen hieronder. Deze vaardigheden vormen een basis om te leren lezen, rekenen en schrijven.

Een bredere psychomotorische basis betekent minder compensaties, minder frustraties, minder spanningen en meer groeimogelijkheden: een grotere vrijheid in ontwikkeling!

WIE KUNNEN WE DUS HELPEN?

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met ons.