Diagnostiek

DIAGNOSTIEK

Na de aanmelding starten we steeds met een intakegesprek.  We bespreken de aanmeldingsklacht en brengen de medische voorgeschiedenis in kaart. Daarnaast trachten we zicht te krijgen op de algemene ontwikkeling en de schoolse vorderingen van het kind.

LOGOPEDISCH

ONDERZOEK

Tijdens het intakegesprek krijgt u alle informatie betreffende de praktische werking van de praktijk, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en de eventuele mogelijkheden tot terugbetaling via het RIZIV  of de aanvullende verzekering van het ziekenfonds.

Nadien volgt het logopedisch onderzoek.

Het logopedisch onderzoek gebeurt steeds op voorschrift van een arts: huisarts, kinderarts, neus-keel-oorarts, kinderpsychiater.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met ons.

Het logopedisch onderzoek bestaat uit specifieke taal-, lees-, spellings- en/of rekentests, afhankelijk van de aanmeldingsklacht. Zo komen we tot een niveaubepaling en foutenanalyse en kunnen we meteen een goed beeld vormen over de sterktes en zwaktes van het kind. De resultaten van dit onderzoek worden met de ouders en eventueel andere betrokken partijen besproken. Het schriftelijke verslag van dit onderzoek is noodzakelijk voor de eventuele terugbetaling door de mutualiteit.

Na het onderzoek kan (indien nodig) begeleiding worden opgestart. We trachten nauw samen te  werken en streven het persoonlijke contact na met het kind EN met zijn of haar omgeving. Op geregelde tijdstippen wordt ook de evolutie van het kind in kaart gebracht.